Thursday, 08/12/2022 - 00:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS và THPT Vĩnh Nhuận
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 04

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN TẠI HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 4/2021

Thưa các đồng chí!

Hôm nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2022 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở và định hướng tuyên truyền những nội dung quan trọng trong thời gian tới.

Đề nghị các đồng chí căn cứ thông tin, tài liệu các đồng chí Báo cáo viên của Hội nghị vừa cung cấp để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ngoài các nội dung nói trên, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

- Tuyên truyền Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022):

Tuyên truyền, phản ánh đậm nét về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của Chương trình để tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội; thúc đẩy tính tự giác, tích cực hưởng ứng, tham gia của xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19;

Tăng cường, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về các hướng dẫn điều trị người bị nhiễm COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm tính khoa học, chính xác đồng thời dễ hiểu, dễ nhớ.

- Tuyên truyền chủ trương từng bước “bình thường hóa” với dịch COVID-19:

Tuyên truyền, quán triệt Thông báo số 73/TB-VPCP ngày 15/3/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 13 Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Nhấn mạnh yêu cầu của Thủ tướng: các bộ, ngành, địa phương phải luôn bám sát tình hình, thực tiễn để chủ động có biện pháp phù hợp phòng, chống dịch bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19” theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, từng bước “bình thường hóa” với dịch bệnh COVID-19.

2. Tuyên truyền Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 16/3/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện 252/CĐ-TTg đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đề nghị các đồng chí tuyên truyền nhấn mạnh yêu cầu của Thủ tướng đối với bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/2/2022;

Đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá; chủ động, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

3. Tuyên truyền công tác chỉ đạo về điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu

Ngày 24/3/2021, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 81/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu.

Đề nghị các đồng chí tuyên truyền những nội dung quan trọng của Thông báo Kết luận, nhấn mạnh: Ngay từ đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá đã có các chỉ đạo quyết liệt về giải pháp, biện pháp đồng bộ về quản lý, điều hành để bình ổn giá nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng. Đến nay, các giải pháp, biện pháp quản lý điều hành giá đã và đang được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện, bước đầu đã có được những kết quả nhất định, mặt bằng giá vẫn cơ bản được kiểm soát và vẫn nằm trong kịch bản điều hành giá đã đề ra từ đầu năm.

Trong 9 tháng còn lại của năm 2022, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện, có kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng thuộc hệ thống để thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành giá để giữ ổn định mặt bằng giá thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, đồng thời tập trung vào những biện pháp nêu trong Kết luận.

4. Về tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng

- Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Tuyên truyền truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)

Tuyên truyền giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tuyên truyền tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm giúp đỡ của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các cấp, các ngành đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với nước. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, hòa bình thống nhất đất nước.

- Tuyên truyền kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022)

Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định giá trị bền vững và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay và sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kính thưa các đồng chí!

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 4/2022 đã hoàn thành chương trình đề ra. Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí đã tham dự Hội nghị đầy đủ, nghiêm túc tại các điểm cầu.

Kính chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và  thành công!

Hội nghị kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các đồng chí ! /.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 120
Tháng 12 : 1.085
Năm 2022 : 21.096